Engelsiz Marmara Kulübü

Topluluğun Bulunduğu Üniversite: 
Marmara Üniversitesi
Topluluğun İletişim Adresleri (E-posta, Telefon vb.): 
+905437827197
Topluluğun Sosyal Medya Bağlantıları (varsa): 
https://www.facebook.com/engelsizyasaam